Konkurs shkollor – Ndaj me ne punën tuaj

Të qëndrosh në shtëpi të jep shumë kohë që të jesh kreativ: ti mund të vizatosh, të pikturosh, të shkruash histori ose poezi, të bësh punë dore etj.

Ne do të dëshironim të ndani me ne pjesë nga punët tuaja dhe t’i prezantojmë në faqen tonë të shkollës.

SchickKërkoji prindërve tuaj t’ju bëjnë foto punimeve tuaja të preferuara (një pikturë, një histori, një vjershë, një punë dore…) që ju e keni bërë vetë dhe dërgojeni në email në adresën e mëposhtme:

fruehling-2020@kgs-sanktmarien.org

Wenn die Schule wieder anfängt, wird eine Lehrerjury aus allen Beiträgen Kur shkolla të fillojë sërish, një juri e përbërë nga mësues do të përzgjedhë punët më të bukura dhe me pak fat, ti mund të jesh fitues.

Rregulla të rëndësishme:

  • Në mënyrë që të fitosh diçka, email-i duhet të përmbajë emrin tënd dhe klasën.
  • Në qoftë se prindërit tuaj nuk duan që emri juaj (mbiemri nuk do të shënohet) të shfaqet në faqen tonë, ato duhet ta deklarojnë këtë në email.
  • Sigurohu që mos të shfaqet asnjë person në foton që do të dërgoni për pjesëmarrje, pasi nuk do të publikohet.

Këtu janë disa ide për punën tuaj:

  • Shiko jashtë dritares dhe pikturo pamjen që shikon ose shkruaj një histori se çfarë mund të ndodhë atje.
  • Pikturo një pamje të bukur pranvere.
  • Pikturo një pamje të vetes dhe familjes tënde.
  • Mendo një histori argetuese ose qesharake dhe shkruaje.
  • Shkruaj një tekst për të informuar të tjerët rreth diçkaje, për shembull jeta e Vikingëve.

Këtu janë disa ide për punën tuaj të dorës:

Ose mendo për diçka totalisht ndryshe.